Kazan Dairesi

Şantiyelerde,işçi yatakhane ve sosyal alanlarında ihtiyaç duyulan kalorifer ve banyo sıcak suyu üretiminde kullanılmaktadır.Özellikle soğuk ve sıcak iklimli bölgelerde izolasyon gövde opsiyonu ile avantaj sağlamaktadır. Yer üstü ve yer altı montajına uygun su ve ısıl izolasyon alternatifleri mevcuttur.

Yakıt Odası

Mobil Yakıt İstasyonları ;Büyük Şantiye alanlarında ,Belediyelerde ,Kamu kuruluşlarında ,Madenlerde,Askeri amaçlı projelerde Üniversite kampüslerinde,Lojistik firmalarında , Limanlarda ,Tersanelerde ve akaryakıt temin noktalarına uzak yerlerin hepsinde mobil yakıt istasyonları kullanılmaktadır.

Kompresör Odası


Madenlerde ,petrol sondaj kuyularında,afet bölgelerinde ve fabrika büyüme alanlarında mobil kompresör odalarına ihtiyaç duyulmaktadır. müşterinin talebine kompresör tipi ve kapasitesi belirlenip gerekli olan ekipman ve aksesuarları üzerine monte edilerek atölye şartlarında bitmiş ürün haline getirilmektedir. Kompresör ve hava tankı gibi ağır ekipmanların konteyner gövdesine özel olarak ankre edilmesi sayesinde ağır çalışma koşullarına dayanıklı olarak üretilmektedir.